Koľko dlhujeme?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Ako dlhujeme

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dlhové cenné papiere 0 0 0 0,0%
Štátne pokladničné poukážky 0 0 0 n.a.
Štátne dlhopisy 48 941 8 982 19 562 0,0%
Bankové úvery a iné záväzky 3 827 702 1 530 0,0%
Bankové úvery a iné pôžičky 0 0 0 0,0%
Záväzky z EFSF n.a. n.a. n.a. n.a.
Prevzaté záväzky z nemocníc n.a. n.a. n.a. n.a.
Vklady v Štátnej pokladnici SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Maastrichtský dlh spolu 63 379 11 632 25 333 3,7%

Popis tabuľky

Proces samotného zadĺženia sa v prípade štátu a obcí výrazne líši. Štát vydáva štátne dlhopisy alebo krátkodobé štátne pokladničné poukážky, zatiaľ čo samosprávy sa zadlžujú väčšinou u komerčných bánk prostredníctvom klasickeho úveru. Od roku 2011 pribudla nová položka - naše záväzky z EFSF - teda tzv. eurovalu, ktorých prevzatím sme sa zadĺžili.