Koľko štát vyberie?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy zdravotných poisťovní

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Odvody platené štátom 1 103,0 202 441 -23,0%
Odvody platené poistencami (vrátane ročného zúčtovania) 4 535,2 832 1 813 7,9%
Ostatné príjmy 54,9 10 22 -1,5%
Príjmy spolu 5 693,1 1 045 2 276 0,0%

Popis tabuľky

Zdravotné poisťovne preplácajú výkony lekárov a náklady na lieky pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Dve tretiny príjmov zdravotných poisťovní pochádzajú z odvodov hradených zamestnancami, SZČO a dobrovoľne poistenými osobami. Štát uhrádza poistné z rozpočtu ministerstva zdravotníctva za deti, dôchodcov a nezamestnaných.