Koľko štát vyberie?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy zdravotných poisťovní

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Odvody platené štátom 2 112,5 389 809 30,6%
Odvody platené poistencami (vrátane ročného zúčtovania) 5 944,2 1 096 2 277 13,4%
Ostatné príjmy 60,0 11 23 7,8%
Príjmy spolu 8 116,7 1 496 3 110 17,4%

Popis tabuľky

Zdravotné poisťovne preplácajú výkony lekárov a náklady na lieky pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Dve tretiny príjmov zdravotných poisťovní pochádzajú z odvodov hradených zamestnancami, SZČO a dobrovoľne poistenými osobami. Štát uhrádza poistné z rozpočtu ministerstva zdravotníctva za deti, dôchodcov a nezamestnaných.