Koľko štát vyberie?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 11 725,3 2 161 4 492 11,6%
zamestnanec 3 048,1 562 1 168 5,4%
zamestnávateľ 7 407,5 1 366 2 838 11,0%
povinne poistená SZČO 564,9 104 216 8,8%
dobrovoľne poistená osoba 15,7 3 6 6,1%
štát 454,6 84 174 13,0%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 284,6 52 109 11,9%
pokuty a penále 11,8 2 5 -6,2%
dlžné poistné 219,0 40 84 8,9%
ostatné príjmy 50,1 9 19 33,1%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 14 172,7 2 613 5 430 31,7%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 1 600,0 295 613 n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil.