Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 8 566,8 1 572 3 424 0,2%
zamestnanec 2 315,0 425 925 0,5%
zamestnávateľ 5 500,3 1 009 2 199 -0,6%
povinne poistená SZČO 422,7 78 169 -0,4%
dobrovoľne poistená osoba 12,1 2 5 0,2%
štát 316,7 58 127 16,0%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 1 099,7 202 440 135,5%
pokuty a penále 13,0 2 5 -16,6%
dlžné poistné 211,7 39 85 -2,4%
ostatné príjmy 872,0 160 349 276,8%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 9 667,8 1 774 3 864 7,3%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 200,0 37 80 0,0%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil.