Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Priame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z príjmov fyzickej osoby 3 736,0 686 1 493 7,7%
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci 3 655,9 671 1 461 7,4%
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 79,8 15 32 24,9%
Daň z príjmov právnickej osoby 2 353,0 432 941 7,9%
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. 237,0 44 95 0,8%
Dane z majetku 44,7 8 18 -89,6%
Dane z dedičstva a darovania n.a. n.a. n.a. n.a.
Z prevodu a prechodu nehnuteľností n.a. n.a. n.a. n.a.
Priame dane spolu 6 370,8 1 169 2 546 -0,1%

Popis tabuľky

Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Typickým príkladom tejto dane je daň z príjmu.