Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Úroky z úverov 20,4 4 8 -2,8%
Poplatky, vrátené dotácie 0,1 0 0 25,8%
Dotácia zo Štátneho rozpočtu 25,0 5 10 0,0%
Príjmy spolu 46,5 9 19 -75,6%

Popis tabuľky

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Príjmy fondu pochádzajú z úrokov za poskytnuté úvery a z každoročnej dotácie zo štátneho rozpočtu.