Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy fondov v bežnom roku 8 827,3 1 620 3 528 0,2%
Starobné dôchodkové poistenie 4 202,7 771 1 680 -0,5%
Príjmy rezervného fondu solidarity 1 293,5 237 517 0,7%
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 7 174,7 1 317 2 868 7,6%
Bilancia -1 678,6 -308 -671 n.a.
Invalidné poistenie 1 594,3 293 637 1,1%
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky 963,1 177 385 1,0%
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Bilancia 631,3 116 252 1,3%
Nemocenské poistenie 770,2 141 308 0,3%
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky 947,1 174 379 30,0%
Bilancia -176,9 -32 -71 n.a.
Úrazové poistenie 204,7 38 82 0,4%
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky 61,0 11 24 6,7%
Bilancia 143,7 26 57 -2,1%
Poistenie v nezamestnanosti 491,1 90 196 0,4%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky 257,8 47 103 45,9%
Bilancia 233,4 43 93 -25,3%
Garančné poistenie 56,3 10 22 3,0%
Výdavky fondu garančného poistenia 25,8 5 10 46,3%
Bilancia 30,5 6 12 -17,7%
Správny fond 214,6 39 86 0,3%
Výdavky správneho fondu 200,0 37 80 87,8%
Bilancia 14,6 3 6 -86,4%

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu. Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti.