Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy fondov v bežnom roku 8 827,3 1 620 3 528 1,2%
Starobné dôchodkové poistenie 4 202,7 771 1 680 0,7%
Príjmy rezervného fondu solidarity 1 293,5 237 517 1,9%
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 7 174,7 1 317 2 868 5,7%
Bilancia -1 678,6 -308 -671 n.a.
Invalidné poistenie 1 594,3 293 637 0,0%
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky 963,1 177 385 -0,8%
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Bilancia 631,3 116 252 1,3%
Nemocenské poistenie 770,2 141 308 2,5%
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky 947,1 174 379 -9,2%
Bilancia -176,9 -32 -71 n.a.
Úrazové poistenie 204,7 38 82 0,5%
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky 61,0 11 24 -93,7%
Bilancia 143,7 26 57 n.a.
Poistenie v nezamestnanosti 491,1 90 196 3,3%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky 257,8 47 103 -21,7%
Bilancia 233,4 43 93 59,6%
Garančné poistenie 56,3 10 22 12,9%
Výdavky fondu garančného poistenia 25,8 5 10 3,8%
Bilancia 30,5 6 12 22,1%
Správny fond 214,6 39 86 3,4%
Výdavky správneho fondu 200,0 37 80 1,6%
Bilancia 14,6 3 6 37,3%

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu. Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti.