Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vyšších územných celkov

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 932,7 171 373 -1,1%
daň z príjmov fyzických osôb 932,7 171 373 -1,1%
daň z motorových vozidiel 0,0 0 0 n.a.
Nedaňové príjmy 110,0 20 44 12,7%
Transfery zo štátneho rozpočtu 594,0 109 237 -5,7%
Finančné operácie 190,0 35 76 -40,6%
Príjmy spolu 1 850,4 340 740 -7,1%

Popis tabuľky

Väčšina príjmov vyšších územných celkov pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).