Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vyšších územných celkov

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 824,4 151 318 0,0%
daň z príjmov fyzických osôb 824,4 151 318 0,0%
daň z motorových vozidiel 0,0 0 0 n.a.
Nedaňové príjmy 110,0 20 42 0,0%
Transfery zo štátneho rozpočtu 533,7 98 206 0,0%
Finančné operácie 125,0 23 48 0,0%
Príjmy spolu 1 593,1 292 615 0,0%

Popis tabuľky

Väčšina príjmov vyšších územných celkov pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).