Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 2 497,0 458 964 0,0%
daň z príjmov fyzických osôb 1 922,1 353 742 0,0%
daň z nehnuteľností 365,2 67 141 0,0%
daň za špecifické služby 207,6 38 80 0,0%
Nedaňové príjmy 600,0 110 232 0,0%
Kapitálové príjmy, predaj majetku 190,0 35 73 0,0%
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 160,0 213 448 0,0%
Finančné operácie 340,0 62 131 0,0%
Príjmy spolu 4 597,0 843 1 775 0,0%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb. Transfery slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).