Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 3 390,7 622 1 355 8,6%
daň z príjmov fyzických osôb 2 635,1 484 1 053 9,4%
daň z nehnuteľností 483,5 89 193 6,7%
daň za špecifické služby 268,6 49 107 5,1%
Nedaňové príjmy 605,0 111 242 2,5%
Kapitálové príjmy, predaj majetku n.a. n.a. n.a. n.a.
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 717,4 315 686 10,0%
Finančné operácie 730,0 134 292 12,3%
Príjmy spolu 6 443,1 1 182 2 575 8,8%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb. Transfery slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).