Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 10 502,6 1 927 4 198 14,5%
zamestnanec 2 891,4 531 1 156 15,7%
zamestnávateľ 6 675,1 1 225 2 668 13,6%
povinne poistená SZČO 519,0 95 207 14,4%
dobrovoľne poistená osoba 14,8 3 6 13,0%
štát 402,4 74 161 23,0%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 254,4 47 102 -61,5%
pokuty a penále 12,6 2 5 15,6%
dlžné poistné 201,1 37 80 -6,0%
ostatné príjmy 37,7 7 15 -91,3%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 10 760,3 1 975 4 301 9,4%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 0,0 0 0 n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil.