Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nepriame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z pridanej hodnoty 9 883,7 1 814 3 951 23,7%
Spotrebné dane 2 548,1 468 1 018 2,0%
z minerálnych olejov 1 294,2 238 517 0,0%
z liehu 216,0 40 86 2,4%
z piva 54,5 10 22 -2,9%
z vína 5,2 1 2 7,8%
z tabaku a tabakových výrobkov 942,2 173 377 5,1%
Zelené dane 36,0 7 14 1,7%
Nepriame dane spolu 12 431,7 2 282 4 969 18,6%

Popis tabuľky

Nepriame dane neplatia priamo daňové subjekty - spotrebitelia tovarov a služieb, ale sú uhrádzané nepriamo, odvádzajú ich predajcovia a poskytovatelia služieb. Najvyšší objem daní zaplatia občania na dani z pridanej hodnoty.