Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nepriame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z pridanej hodnoty 5 978,6 1 098 2 351 3,8%
Spotrebné dane 2 320,2 426 912 2,7%
z minerálnych olejov 1 262,8 232 497 3,9%
z liehu 215,0 40 85 1,8%
z piva 59,3 11 23 1,7%
z vína 4,5 1 2 1,5%
z tabaku a tabakových výrobkov 740,0 136 291 1,0%
Zelené dane 38,5 7 15 2,6%
Nepriame dane spolu 8 298,8 1 525 3 263 3,5%

Popis tabuľky

Nepriame dane neplatia priamo daňové subjekty - spotrebitelia tovarov a služieb, ale sú uhrádzané nepriamo, odvádzajú ich predajcovia a poskytovatelia služieb. Najvyšší objem daní zaplatia občania na dani z pridanej hodnoty.