Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 3 548,8 652 1 396 -7,1%
Obrana 975,3 179 384 9,5%
Verejný poriadok a bezpečnosť 1 714,6 315 674 1,7%
Ekonomická oblasť 2 870,3 527 1 129 -25,0%
Ochrana životného prostredia 234,9 43 92 -51,6%
Bývanie a občianska vybavenosť 152,0 28 60 11,7%
Zdravotníctvo 192,9 35 76 15,4%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 429,8 79 169 18,5%
Vzdelávanie 2 152,4 395 846 -2,7%
Sociálne zabezpečenie 3 684,8 677 1 449 -2,9%
Výdavky vlády spolu 15 955,7 2 932 6 274 -8,5%

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí.