Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 3 548,8 652 1 396 n.a.
Obrana 975,3 179 384 n.a.
Verejný poriadok a bezpečnosť 1 714,6 315 674 n.a.
Ekonomická oblasť 2 870,3 527 1 129 n.a.
Ochrana životného prostredia 234,9 43 92 n.a.
Bývanie a občianska vybavenosť 152,0 28 60 n.a.
Zdravotníctvo 192,9 35 76 n.a.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 429,8 79 169 n.a.
Vzdelávanie 2 152,4 395 846 n.a.
Sociálne zabezpečenie 3 684,8 677 1 449 n.a.
Výdavky vlády spolu 15 955,7 2 932 6 274 n.a.

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí.