Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 8 105,2 1 489 3 187 n.a.
Medzispotreba 4 888,0 898 1 922 n.a.
Sociálne platby 16 402,8 3 014 6 450 n.a.
Úrokové výdavky 1 135,8 209 447 n.a.
Dotácie 394,2 72 155 n.a.
Tvorba fixného kapitálu 2 163,3 397 851 n.a.
Kapitálové transfery 229,0 42 90 n.a.
Konsolidované výdavky verejnej správy 35 175,1 6 463 13 832 n.a.

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.