Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vysokých škôl

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 411,0 76 162 5,8%
Prevádzka vysokých škôl 196,3 36 77 -11,6%
Bežné transfery 63,4 12 25 -7,3%
Obstarávanie kapitálových aktív 22,3 4 9 -64,1%
Výdavky spolu 693,0 127 273 -6,5%

Popis tabuľky

Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie. Získané prostriedky používajú na financovanie vzdelania, ktoré si študenti priamo neplatia. Približne polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.