Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vysokých škôl

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 411,0 76 162 n.a.
Prevádzka vysokých škôl 196,3 36 77 n.a.
Bežné transfery 63,4 12 25 n.a.
Obstarávanie kapitálových aktív 22,3 4 9 n.a.
Výdavky spolu 693,0 127 273 n.a.

Popis tabuľky

Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie. Získané prostriedky používajú na financovanie vzdelania, ktoré si študenti priamo neplatia. Približne polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.