Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vysokých škôl

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 653,7 121 250 13,7%
Prevádzka vysokých škôl 271,7 50 104 27,3%
Bežné transfery 94,3 17 36 23,6%
Obstarávanie kapitálových aktív 86,6 16 33 -28,1%
Výdavky spolu 1 106,3 204 424 12,3%

Popis tabuľky

Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie. Získané prostriedky používajú na financovanie vzdelania, ktoré si študenti priamo neplatia. Približne polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.