Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vysokých škôl

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 503,9 75 159 22,6%
Prevádzka vysokých škôl 197,2 36 76 0,5%
Bežné transfery 72,4 12 24 14,1%
Obstarávanie kapitálových aktív 60,2 4 9 170,3%
Výdavky spolu 833,7 127 267 20,3%

Popis tabuľky

Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie. Získané prostriedky používajú na financovanie vzdelania, ktoré si študenti priamo neplatia. Približne polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.