Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky na dávky

Priemerná výška dávky Počet poberateľov Medziročná zmena
Starobné dôchodkové poistenie 487 1 093 195 n.a.
Starobný dôchodok 487 1 093 195 5,9%
Predčasný starobný dôchodok 474 12 203 9,5%
Vdovský dôchodok 272 290 680 6,8%
Vdovecký dôchodok 218 49 915 58,4%
Sirotský dôchodok 143 19 666 n.a.
Invalidné poistenie 395 88 054 34,3%
Invalidný dôchodok nad 70% 395 88 054 n.a.
Invalidný dôchodok do 70% 218 145 407 -26,7%
Nemocenské poistenie 316 153 772 181,8%
Nemocenské 316 153 772 200,5%
Ošetrovné 266 48 558 -63,2%
Vyrovnávacia dávka 117 44 n.a.
Materské 778 33 056 344,7%
Úrazové poistenie 194 2 277 -86,2%
Úrazový príplatok 194 2 277 -41,5%
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 1 621 649 n.a.
Úrazová renta 341 6 900 -22,0%
Poistenie v nezamestnanosti 441 53 138 n.a.
Dávka v nezamestnanosti 441 53 138 -79,7%
Garančné poistenie 2 213 136 n.a.
Dávka garančného poistenia 2 213 136 n.a.

Popis tabuľky

Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov.