Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky na dávky

Priemerná výška dávky Počet poberateľov Medziročná zmena
Starobné dôchodkové poistenie     n.a.
Starobný dôchodok n.a. n.a. n.a.
Predčasný starobný dôchodok n.a. n.a. n.a.
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok n.a. n.a. n.a.
Sirotský dôchodok n.a. n.a. n.a.
Invalidné poistenie     n.a.
Invalidný dôchodok n.a. n.a. n.a.
Nemocenské poistenie     n.a.
Nemocenské n.a. n.a. n.a.
Ošetrovné n.a. n.a. n.a.
Vyrovnávacia dávka n.a. n.a. n.a.
Materské n.a. n.a. n.a.
Úrazové poistenie     n.a.
Úrazový príplatok n.a. n.a. n.a.
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia n.a. n.a. n.a.
Úrazová renta n.a. n.a. n.a.
Poistenie v nezamestnanosti     n.a.
Dávka v nezamestnanosti n.a. n.a. n.a.
Garančné poistenie     n.a.
Dávka garančného poistenia n.a. n.a. n.a.

Popis tabuľky

Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov.