Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky na vyraďovanie jadrových zariadení 84,6 16 34 12,7%
Výdavky na skladovanie vyhoreného paliva n.a. n.a. n.a. n.a.
Správa fondu 1,4 0 1 19,1%
Ostatné výdavky 41,9 8 17 74,7%
Výdavky spolu 127,8 23 51 27,6%
Zostatok vo fonde na konci roka 2 065,4 379 826 1,0%

Popis tabuľky

Úlohou Národného jadrového fondu je financovanie všetkých činností od ukončenia prevádzky jadrového zariadenia až po vyraďovanie jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi.