Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dotácie obciam, organizáciám, jednotlivcom 247,4 45 99 16,2%
Správa fondu 5,1 1 2 -14,3%
Výdavky spolu 315,4 58 126 36,1%
Zostatok prostriedkov vo fonde 1 445,9 265 578 24,3%

Popis tabuľky

Environmentálny fond rieši ochranu a využívanie vôd, odpadové hospodárstvo, ochranu ovzdušia, ochranu prírody a krajiny. Fond poskytuje dotácie na investičné projekty zamerané na zlepšenie kvality životného prostredia.