Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dotácie obciam, organizáciám, jednotlivcom 77,5 14 31 -20,3%
Správa fondu 5,0 1 2 9,4%
Výdavky spolu 95,4 18 38 -6,5%
Zostatok prostriedkov vo fonde 816,2 150 326 -11,0%

Popis tabuľky

Environmentálny fond rieši ochranu a využívanie vôd, odpadové hospodárstvo, ochranu ovzdušia, ochranu prírody a krajiny. Fond poskytuje dotácie na investičné projekty zamerané na zlepšenie kvality životného prostredia.