Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vyšších územných celkov

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 600,5 110 240 3,1%
Nákup tovarov a služieb 259,9 48 104 10,1%
Transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciám 610,0 112 244 0,6%
Kapitálové výdavky, nákup majetku 178,3 33 71 -21,8%
Finančné operácie a úroky 36,0 7 14 -22,8%
Výdavky VÚC spolu 1 688,6 310 675 -0,8%

Popis tabuľky

Vyššie územné celky tvoria spolu s obcami dva základné piliere územnej samosprávy.