Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Mzdové náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Počet zamestnancov Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena mesačných nákladov
Kancelária Národnej rady SR 23,9 520 3 827 4 10 5,0%
Kancelária prezidenta SR 3,3 91 3 059 1 1 -13,3%
Úrad vlády SR 15,9 588 2 252 3 6 -21,6%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR 4,6 116 3 297 1 2 -2,5%
Najvyšší súd SR 13,8 275 4 173 3 6 5,3%
Generálna prokuratúra SR 96,8 1 975 4 086 18 39 5,1%
Najvyšší kontrolný úrad SR 9,4 288 2 708 2 4 -8,3%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 74,9 1 189 5 252 14 30 -2,6%
Ministerstvo obrany SR 590,7 20 443 2 408 108 236 -0,5%
Ministerstvo vnútra SR 1 250,2 50 557 2 061 229 500 -7,8%
Ministerstvo spravodlivosti SR 356,8 11 879 2 503 65 143 -2,7%
Ministerstvo financií SR 296,2 10 520 2 347 54 118 -4,4%
Ministerstvo životného prostredia SR 13,5 709 1 582 2 5 -32,2%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 31,6 1 575 1 670 6 13 -35,3%
Ministerstvo zdravotníctva SR 76,7 2 670 2 394 14 31 15,6%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 222,1 12 534 1 477 41 89 -5,1%
Ministerstvo kultúry SR 22,6 1 141 1 647 4 9 -9,3%
Ministerstvo hospodárstva SR 18,3 885 1 726 3 7 -29,3%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 51,8 2 704 1 595 9 21 -22,2%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 33,1 1 358 2 033 6 13 -18,0%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 12,9 558 n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 5,4 231 1 959 1 2 -1,8%
Štatistický úrad SR 17,4 793 1 827 3 7 -11,2%
Úrad pre verejné obstarávanie 7,4 229 2 707 1 3 -21,6%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3,5 112 2 589 1 1 -10,2%
Úrad jadrového dozoru SR 5,4 125 3 613 1 2 -0,8%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,7 123 1 857 1 1 -7,2%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 3,4 108 2 596 1 1 -9,6%
Protimonopolný úrad SR 2,3 79 2 384 0 1 -29,0%
Národný bezpečnostný úrad 8,9 238 3 102 2 4 -1,1%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 2,4 100 1 980 0 1 -21,7%
Všeobecná pokladničná správa 87,5 130 - 16 35 n.a.
Slovenská akadémia vied 20,3 847 1 995 4 8 -3,9%
Kancelária Súdnej rady SR 0,9 26 2 798 0 0 -18,9%
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Spolu 3 386,4 125 716 2 245 621 1 354 -3,1%

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem. V rozpočte Všeobecnej pokladničnej správy za rok 2020 sú aj rezervy na mzdy, preto neuvádzame prepočet na jedného zamestnanca tejto kapitoly.