Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Mzdové náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Počet zamestnancov Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena mesačných nákladov
Kancelária Národnej rady SR 18,1 543 2 770 3 7 5,6%
Kancelária prezidenta SR 3,1 101 2 560 1 1 3,1%
Úrad vlády SR 9,8 560 1 452 2 4 8,1%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 3,6 348 856 1 1 122,3%
Ústavný súd SR 3,9 120 2 689 1 1 1,1%
Najvyšší súd SR 11,7 290 3 370 2 5 4,5%
Generálna prokuratúra SR 82,6 1 994 3 451 15 32 6,0%
Najvyšší kontrolný úrad SR 8,5 319 2 211 2 3 4,6%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 71,4 1 244 4 782 13 28 5,0%
Ministerstvo obrany SR 397,5 21 119 1 569 73 154 3,5%
Ministerstvo vnútra SR 1 065,9 52 212 1 701 196 412 3,8%
Ministerstvo spravodlivosti SR 301,0 12 145 2 065 55 116 9,1%
Ministerstvo financií SR 247,7 10 617 1 944 45 96 16,0%
Ministerstvo životného prostredia SR 12,2 771 1 318 2 5 1,9%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 21,9 1 659 1 100 4 8 6,7%
Ministerstvo zdravotníctva SR 39,6 2 616 1 262 7 15 6,8%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 195,1 13 445 1 209 36 75 4,8%
Ministerstvo kultúry SR 19,5 1 253 1 298 4 8 4,9%
Ministerstvo hospodárstva SR 16,6 948 1 459 3 6 -2,8%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 44,9 2 789 1 340 8 17 5,1%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené     n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 30,1 1 475 1 700 6 12 4,2%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 4,8 257 1 547 1 2 5,3%
Štatistický úrad SR 16,4 842 1 625 3 6 19,5%
Úrad pre verejné obstarávanie 5,7 216 2 214 1 2 -0,1%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3,6 125 2 409 1 1 3,9%
Úrad jadrového dozoru SR 5,0 128 3 259 1 2 3,5%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,6 138 1 564 0 1 4,1%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 3,0 118 2 142 1 1 20,1%
Protimonopolný úrad SR 2,1 87 2 003 0 1 -4,9%
Národný bezpečnostný úrad 7,4 241 2 559 1 3 10,8%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 2,4 113 1 746 0 1 6,8%
Všeobecná pokladničná správa 329,6 144 - 60 127 n.a.
Slovenská akadémia vied 16,6 1 087 1 275 3 6 -8,7%
Kancelária Súdnej rady SR 0,7 26 2 226 0 0 5,0%
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Spolu 3 004,6 130 090 1 925 551 1 160 12,8%

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem. V rozpočte Všeobecnej pokladničnej správy za rok 2019 sú aj rezervy na mzdy, preto neuvádzame prepočet na jedného zamestnanca tejto kapitoly.