Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo obce míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 1 003,3 184 387 -0,6%
Verejný poriadok a bezpečnosť 89,0 16 34 7,2%
Ekonomická oblasť 379,6 70 147 -32,2%
Ochrana životného prostredia 299,9 55 116 -20,9%
Bývanie a občianska vybavenosť 394,1 72 152 -1,2%
Zdravotníctvo 9,9 2 4 53,4%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 289,6 53 112 0,6%
Vzdelávanie 1 777,8 326 687 9,4%
Sociálne zabezpečenie 206,0 38 80 6,6%
Výdavky obcí spolu 4 450,0 816 1 719 -2,1%

Popis tabuľky

Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí.