Koľko štát minul?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Zamestnanci verejnej správy

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ústredná správa spolu 173 763 210 945 214 243 222 555 224 525 227 596 226 627
z toho:        
Rozpočtové organizácie 123 703 124 227 127 531 128 523 128 980 130 090 130 495
Príspevkové organizácie 10 382 10 358 10 199 10 957 10 999 11 537 11 654
Verejné vysoké školy 21 644 21 620 21 529 21 529 21 529 21 529 21 529
Fondy 397 417 417 406 429 442 492
Ďalšie subjekty verejnej správy 17 637 54 323 54 567 61 140 62 588 63 998 62 457
Územná samospráva (vrátane preneseného výkonu št. správy) 172 509 186 049 186 049 189 776 187 450 191 098 193 038
Fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 7 108 7 164 7 164 7 216 7 302 7 429 7 557
Verejná správa spolu 353 380 404 158 407 456 419 547 419 277 426 123 427 222
medziročná zmena 5% 14% 1% 3% -0% 2% 0%

Popis tabuľky

Tabuľka obsahuje prehľad rozpočtovaného počtu zamestnancov verejnej správy. V prehľade nie sú započítaní zamestnanci štátnych podnikov, tento prehľad poskytuje nasledujúca tabuľka.