Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 3 548,8 651 1 371 0,0%
Obrana 975,3 179 377 0,0%
Verejný poriadok a bezpečnosť 1 714,6 315 662 0,0%
Ekonomická oblasť 2 870,3 527 1 109 0,0%
Ochrana životného prostredia 234,9 43 91 0,0%
Bývanie a občianska vybavenosť 152,0 28 59 0,0%
Zdravotníctvo 192,9 35 75 0,0%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 429,8 79 166 0,0%
Vzdelávanie 2 152,4 395 831 0,0%
Sociálne zabezpečenie 3 684,8 676 1 423 0,0%
Výdavky vlády spolu 17 538,9 3 218 6 774 9,9%

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí.