Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 4 092,3 750 1 579 15,3%
Obrana 1 508,9 276 582 54,7%
Verejný poriadok a bezpečnosť 2 015,9 369 778 17,6%
Ekonomická oblasť 2 902,1 532 1 120 1,1%
Ochrana životného prostredia 417,8 77 161 77,8%
Bývanie a občianska vybavenosť 96,5 18 37 -36,5%
Zdravotníctvo 205,5 38 79 6,5%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 462,4 85 178 7,6%
Vzdelávanie 2 707,6 496 1 045 25,8%
Sociálne zabezpečenie 4 151,8 761 1 602 12,7%
Výdavky vlády spolu 18 560,9 3 401 7 163 5,8%

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí.