Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 5 169,8 750 1 579 41,8%
Obrana 1 691,6 276 582 8,8%
Verejný poriadok a bezpečnosť 2 251,8 369 778 23,0%
Ekonomická oblasť 4 859,4 532 1 120 35,8%
Ochrana životného prostredia 423,0 77 161 -25,0%
Bývanie a občianska vybavenosť 89,9 18 37 -29,0%
Zdravotníctvo 371,3 38 79 20,1%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 580,6 85 178 53,1%
Vzdelávanie 2 790,4 496 1 045 22,0%
Sociálne zabezpečenie 5 281,8 761 1 602 57,2%
Výdavky vlády spolu 23 509,1 3 401 7 163 33,3%

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí.