Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 7 420,0 1 362 2 966 -31,9%
Obrana n.a. n.a. n.a. n.a.
Verejný poriadok a bezpečnosť 2 260,0 415 903 10,2%
Ekonomická oblasť 4 680,0 859 1 871 21,2%
Ochrana životného prostredia n.a. n.a. n.a. n.a.
Bývanie a občianska vybavenosť n.a. n.a. n.a. n.a.
Zdravotníctvo n.a. n.a. n.a. n.a.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo n.a. n.a. n.a. n.a.
Vzdelávanie 3 210,0 589 1 283 9,9%
Sociálne zabezpečenie 4 790,0 879 1 915 -11,3%
Výdavky vlády spolu 25 447,8 4 670 10 172 -7,8%

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí.