Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 2 463,9 452 985 -1,6%
Nákup tovarov a služieb 1 464,8 269 585 -0,8%
Transfery 682,4 125 273 11,7%
Kapitálové výdavky a transfery 810,1 149 324 46,5%
Splácanie úrokov 35,0 6 14 105,9%
Finančné operácie, splátky dlhov 200,0 37 80 -9,1%
Výdavky obcí spolu 5 673,1 1 041 2 268 5,4%

Popis tabuľky

Obce predstavujú prvý a najtesnejší kontakt občana so štátom. V ich výdavkoch dominujú náklady na mzdy, z ktorých sú financované mzdy učiteľov základných škôl ale aj vysokého počtu zastupiteľov (viac ako 20 000 zastupiteľov na necelých 3 000 obcí).