Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dotácie obciam, organizáciám, jednotlivcom 212,8 39 85 174,7%
Správa fondu 5,9 1 2 18,6%
Výdavky spolu 231,7 43 93 142,8%
Zostatok prostriedkov vo fonde 1 163,2 213 465 42,5%

Popis tabuľky

Environmentálny fond rieši ochranu a využívanie vôd, odpadové hospodárstvo, ochranu ovzdušia, ochranu prírody a krajiny. Fond poskytuje dotácie na investičné projekty zamerané na zlepšenie kvality životného prostredia.