Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Odvod do rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva n.a. n.a. n.a. n.a.
Reštitučné náhrady 4,0 1 2 1,7%
Správa fondu 15,2 3 6 11,5%
Ostatné výdavky 2,1 0 1 16,6%
Výdavky spolu 21,3 4 8 10,0%
Zostatok vo fonde na konci roka 0,1 0 0 -98,8%

Popis tabuľky

Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.