Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Odvod do rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva n.a. n.a. n.a. n.a.
Reštitučné náhrady 15,4 3 6 467,7%
Správa fondu 11,2 2 5 -0,4%
Ostatné výdavky 0,6 0 0 -89,1%
Výdavky spolu 27,1 5 11 42,3%
Zostatok vo fonde na konci roka 6,0 1 3 -88,5%

Popis tabuľky

Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.