Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky zdravotných poisťovní

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Lieky a zdravotnícke pomôcky   0 0 n.a.
Lôžková a kúpeľná starostlivosť   0 0 n.a.
Ambulantná starostlivosť   0 0 n.a.
Iná zdravotná starostlivosť   n.a. n.a. n.a.
Výdavky na správu, zisk (strata)   n.a. n.a. n.a.
Ostatné (cudzinci, bezdomovci)   n.a. n.a. n.a.
Zdravotnícke pomôcky   n.a. n.a. n.a.
Financovanie ÚDZS, Operačných stredísk a NCZI   n.a. n.a. n.a.
Výdavky zdravotných poisťovní spolu   0 0 n.a.

Popis tabuľky

Zdravotné poisťovne preplácajú poskytovateľom zdravotníckych služieb náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Najväčšia časť výdavkov poisťovní je použitá na úhradu ambulantnej starostlivosti.