Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady   0 0 n.a.
Tovary a služby   0 0 n.a.
Ostatné   0 0 n.a.
Výdavky spolu   0 0 n.a.
Poskytnuté úvery   0 0 n.a.
Splátky úverov   0 0 n.a.
Pohľadávky z nesplatených úverov   n.a. n.a. n.a.
Zostatok vo fonde na konci roka   0 0 n.a.

Popis tabuľky

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) poskytuje podporu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery.