Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady 3,6 1 1 -1,1%
Tovary a služby 5,5 1 2 10,4%
Ostatné 1,1 0 0 -61,8%
Výdavky spolu 10,2 2 4 4,9%
Poskytnuté úvery 240,0 44 92 9,1%
Splátky úverov 160,0 29 61 3,2%
Pohľadávky z nesplatených úverov n.a. n.a. n.a. n.a.
Zostatok vo fonde na konci roka 295,0 54 113 -7,9%

Popis tabuľky

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) poskytuje podporu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery.