Koľko štát minie?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Ako dlhujeme

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dlhové cenné papiere 0 0 0 n.a.
Štátne pokladničné poukážky 0 0 0 n.a.
Štátne dlhopisy 60 286 11 113 23 098 10,0%
Bankové úvery a iné záväzky 4 024 742 1 542 0,3%
Bankové úvery a iné pôžičky 0 0 0 0,0%
Záväzky z EFSF 2 665 491 1 021 n.a.
Prevzaté záväzky z nemocníc n.a. n.a. n.a. n.a.
Vklady v Štátnej pokladnici SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Maastrichtský dlh spolu 76 586 14 118 29 343 9,1%

Popis tabuľky

Proces samotného zadĺženia sa v prípade štátu a obcí výrazne líši. Štát vydáva štátne dlhopisy alebo krátkodobé štátne pokladničné poukážky, zatiaľ čo samosprávy sa zadlžujú väčšinou u komerčných bánk prostredníctvom klasickeho úveru. Od roku 2011 pribudla nová položka - naše záväzky z EFSF - teda tzv. eurovalu, ktorých prevzatím sme sa zadĺžili.