Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 6 430,0 1 185 2 464 -25,0%
Obrana 2 481,0 457 951 n.a.
Verejný poriadok a bezpečnosť 2 668,0 492 1 022 0,7%
Ekonomická oblasť 4 763,0 878 1 825 -49,9%
Ochrana životného prostredia 266,0 49 102 n.a.
Bývanie a občianska vybavenosť 443,0 82 170 n.a.
Zdravotníctvo 576,0 106 221 n.a.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 597,0 110 229 n.a.
Vzdelávanie 3 914,0 722 1 500 8,4%
Sociálne zabezpečenie 8 180,0 1 508 3 134 53,2%
Výdavky vlády spolu 30 318,0 5 589 11 616 -13,5%

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí.