Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 3 820,5 703 1 608 22,9%
Obrana 890,6 164 375 11,3%
Verejný poriadok a bezpečnosť 1 686,5 310 710 -6,4%
Ekonomická oblasť 3 825,5 704 1 610 37,0%
Ochrana životného prostredia 485,6 89 204 50,6%
Bývanie a občianska vybavenosť 136,1 25 57 -26,8%
Zdravotníctvo 167,2 31 70 24,6%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 362,5 67 153 9,1%
Vzdelávanie 2 212,5 407 931 10,9%
Sociálne zabezpečenie 3 795,1 698 1 597 0,3%
Výdavky vlády spolu 17 432,4 3 207 7 336 14,3%

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí.