Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby   0 0 n.a.
Obrana   0 0 n.a.
Verejný poriadok a bezpečnosť   0 0 n.a.
Ekonomická oblasť   0 0 n.a.
Ochrana životného prostredia   0 0 n.a.
Bývanie a občianska vybavenosť   0 0 n.a.
Zdravotníctvo   0 0 n.a.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo   0 0 n.a.
Vzdelávanie   0 0 n.a.
Sociálne zabezpečenie   0 0 n.a.
Výdavky vlády spolu   0 0 n.a.

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí.