Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nepriame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z pridanej hodnoty 5 759,7 1 060 2 424 6,3%
Spotrebné dane 2 259,8 416 951 3,9%
z minerálnych olejov 1 215,7 224 512 1,8%
z liehu 211,2 39 89 0,8%
z piva 58,3 11 25 2,8%
z vína 4,5 1 2 -2,9%
z tabaku a tabakových výrobkov 732,5 135 308 9,0%
Zelené dane 37,6 7 16 1,8%
Nepriame dane spolu 8 019,5 1 475 3 375 5,6%

Popis tabuľky

Nepriame dane neplatia priamo daňové subjekty - spotrebitelia tovarov a služieb, ale sú uhrádzané nepriamo, odvádzajú ich predajcovia a poskytovatelia služieb. Najvyšší objem daní zaplatia občania na dani z pridanej hodnoty.