Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy zdravotných poisťovní

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Odvody platené štátom 1 377,8 253 580 -1,0%
Odvody platené poistencami (vrátane ročného zúčtovania) 2 856,0 525 1 202 -3,3%
Ostatné príjmy 31,7 6 13 -91,0%
Príjmy spolu 4 265,5 785 1 795 -9,2%

Popis tabuľky

Zdravotné poisťovne preplácajú výkony lekárov a náklady na lieky pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Dve tretiny príjmov zdravotných poisťovní pochádzajú z odvodov hradených zamestnancami, SZČO a dobrovoľne poistenými osobami. Štát uhrádza poistné z rozpočtu ministerstva zdravotníctva za deti, dôchodcov a nezamestnaných.