Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy fondov v bežnom roku 7 048,4 1 297 2 966 -2,2%
Starobné dôchodkové poistenie 3 481,9 641 1 465 -5,4%
Príjmy rezervného fondu solidarity 998,7 184 420 -1,9%
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 5 845,7 1 076 2 460 4,9%
Bilancia -1 365,2 -251 -575 n.a.
Invalidné poistenie 1 228,8 226 517 2,1%
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky 933,9 172 393 2,2%
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Bilancia 294,9 54 124 2,1%
Nemocenské poistenie 574,9 106 242 0,4%
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky 509,2 94 214 7,4%
Bilancia 65,7 12 28 -33,4%
Úrazové poistenie 170,0 31 72 8,0%
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky 50,3 9 21 6,2%
Bilancia 119,8 22 50 8,7%
Poistenie v nezamestnanosti 371,6 68 156 1,6%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky 153,1 28 64 -10,8%
Bilancia 218,5 40 92 12,6%
Garančné poistenie 51,5 9 22 22,0%
Výdavky fondu garančného poistenia 16,7 3 7 24,9%
Bilancia 34,8 6 15 20,7%
Správny fond 171,1 31 72 4,1%
Výdavky správneho fondu 106,0 20 45 -20,1%
Bilancia 65,1 12 27 105,5%

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu. Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti.