Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy fondov v bežnom roku 8 722,6 1 615 3 402 4,1%
Starobné dôchodkové poistenie 4 172,5 774 1 630 3,3%
Príjmy rezervného fondu solidarity 1 269,1 235 496 4,9%
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 6 788,6 1 222 2 574 6,3%
Bilancia -1 347,1 -213 -449 n.a.
Invalidné poistenie 1 593,5 289 609 5,7%
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky 970,4 175 368 3,1%
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Bilancia 623,1 114 240 10,1%
Nemocenské poistenie 751,3 141 296 4,3%
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky 1 043,4 133 281 51,1%
Bilancia -292,1 7 15 n.a.
Úrazové poistenie 203,6 37 79 6,1%
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky 970,4 10 22 1 642,3%
Bilancia -766,9 27 57 n.a.
Poistenie v nezamestnanosti 475,4 90 189 3,7%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky 329,2 32 68 99,2%
Bilancia 146,2 57 121 -50,1%
Garančné poistenie 49,8 10 21 -4,5%
Výdavky fondu garančného poistenia 24,9 3 7 76,7%
Bilancia 25,0 7 14 -34,5%
Správny fond 207,4 39 83 2,1%
Výdavky správneho fondu 196,8 20 41 83,1%
Bilancia 10,6 20 41 -88,9%

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu. Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti.