Starobné dôchodkové poistenie

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Starobné dôchodkové poistenie
Príjmy rezervného fondu solidarity
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky
Bilancia