Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nepriame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z pridanej hodnoty 6 827,2 1 265 2 664 2,5%
Spotrebné dane 2 233,5 440 927 -7,9%
z minerálnych olejov 1 196,3 242 509 -10,5%
z liehu 207,8 40 85 -5,5%
z piva 57,1 11 23 -6,7%
z vína 4,6 1 2 -0,5%
z tabaku a tabakových výrobkov 732,0 139 293 -4,4%
Zelené dane 35,7 7 14 -5,5%
Nepriame dane spolu 9 053,8 1 705 3 591 -0,4%

Popis tabuľky

Nepriame dane neplatia priamo daňové subjekty - spotrebitelia tovarov a služieb, ale sú uhrádzané nepriamo, odvádzajú ich predajcovia a poskytovatelia služieb. Najvyšší objem daní zaplatia občania na dani z pridanej hodnoty.