Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy príspevkových organizácií

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z podnikania   n.a. n.a. n.a.
Administratívne poplatky   n.a. n.a. n.a.
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu, rozpočtu VS a zahraničia 1 087,4 n.a. n.a. 66,4%
Ostatné príjmy 155,5 n.a. n.a. -12,1%
Príjmy spolu 1 242,9 n.a. n.a. 49,7%
z toho:   n.a. n.a. n.a.
Príspevkové organizácie štátu   n.a. n.a. n.a.
Príspevkové organizácie obcí   n.a. n.a. n.a.
Príspevkové organizácie VÚC   n.a. n.a. n.a.

Popis tabuľky

Príspevkové organizácie v pôsobnosti štátu zabezpečujú činnosti najmä v oblasti kultúry, školstva, životného prostredia, pôdohospodárstva, výskumu, služieb a informatiky.